sunshine

 

Cycletraining

Annwyl Riant/Gwarcheidwr,

 

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, bydd Hyfforddiant Beicio Cymru yn cynnig sessiynau Dr Bike yn rhad ac am ddim, yn ysgol eich plentyn ar Mawrth 28  2019.

 

Os yw eich plentyn yn dod ar beic i'r ysgol ar y diwrnod hwn, bydd ein mecanic hyfforddedig yn cynnal archwiliad diogelwch ar y beic a gwneud unrhyw waith atgyweirio neu addasiadau lle bo angen. Os nad yw'n bosibl i atgyweirio y beic ar y diwrnod, byddwn yn atodi nodyn i'r beic, i gyngori pa gamau sydd angen eu cymryd.

 

Rydym yn edrych ymlaen at gwasanaethu beic eich plentyn,

 

 

Dear Parent/Guardian,

 

In partnership with Carmarthenshire Council, Cycle Training Wales will be offering a free Dr Bike session at your child's school on March 28  2019.

If your child brings their bike into school on this day our trained mechanics will safety-check the bike and carry out any repairs or adjustments where needed. If it is not possible to repair the bike on the day we will attach a note to the bike advising what action needs to be taken.

 

We look forward to servicing your child's bike,

 

Yours faithfully

 

Andrew Burns

Cycle Training Wales

02920616783 / 07971706454

andrew@cycletrainingwales